kontakt@komunikacjasuska.pl
poniedziałek, 15 lipca 2024
Aktualności

Wydział Komunikacji przeprowadza badanie potrzeb pasażerów

Od lat temat komunikacji zbiorowej w powiecie suskim jest na ustach wielu mieszkańców powiatu suskiego. Dotyczy to głównie tych, którzy na co dzień lub w miarę często korzystają z usług prywatnych przewoźników realizujących kursy na naszym terenie. Mimo rozbudowującej się siatki połączeń i liczby kursów, nadal pojawiają się głosy niezadowolenia dotyczące częstotliwości kursowania busów czy godzin ich odjazdów.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Pasażerów i celem opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Suskiego, pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wykonują badanie potrzeb z zakresu publicznego transportu zbiorowego wśród mieszkańców powiatu suskiego. W związku z tym możliwe jest wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowania wyżej wymienionego planu obejmującego linie użyteczności publicznej w obrębie granic administracyjnych powiatu.

Ankieta rozpoczyna się od krótkiej metryczki, w której jesteśmy pytani o płeć, kategorię wiekową, stan cywilny, status zawodowy oraz miejsce zamieszkania. Kolejne pytania dotyczą już konkretnie usług komunikacji zbiorowej w powiecie suskim. Są to: cel podróży busami, preferowany środek transportu do ww. celów, elementy, które zachęciłby do częstszego korzystania z transportu publicznego oraz pytanie dotyczące potrzeby uruchomienia nowych linii.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://ankieta.powiatsuski.pl/ w terminie do 31.01.2024 r.