Rozkłady jazdy

BUS Krzysztof Janowiec: zmiana rozkładu na odcinku Sucha Besk. – Żywiec

Z dniem 5 października 2020 r. firma Krzysztofa Janowca z Rabki-Zdroju wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy na linii Sucha Beskidzka – Bielsko-Biała. Zmiany nie dotkną jednak kursów do Bielska-Białej, lecz podróżujących na odcinku Sucha Beskidzka – Żywiec.

Pojawiły się nowe kursy:

 • o godz. 17:30 z Żywca do Ślemienia
 • o godz. 17:57 ze Ślemienia do Żywca
 • o godz. 18:30 z Żywca do Lasu
 • o godz. 19:05 z Lasu do Żywca
 • o godz. 19:45 z Żywca do Suchej Beskidzkiej

Wśród zmian możemy wyróżnić także:

 • kurs z Suchej Beskidzkiej do Żywca z godz. 6:38 został przyspieszony na 6:33
 • kurs z Suchej Beskidzkiej do Gilowic z godz. 16:02 został przesunięty na 16:10 i wydłużony do Żywca
 • kursy o godz. 5:55 i 15:55 z Lasu do Żywca zostały zlikwidowane
 • zmieniły się godziny odjazdów busów z Żywca do Ślemienia, Lasu i Koconia III

Firma na swojej stronie internetowej zwraca uwaga na następujące kursy:

 • kurs z miejscowości Las z godz. 6:53 przejeżdża przez Żywiec Sporysz
 • kurs powrotny spod szkoły w Sporyszu odjeżdża o godz. 14:00
 • kursy z Koconia z godz. 5:55 i 7:00 przejeżdżają przez Technikum w Moszczanicy
 • kurs powrotny spod szkoły w Moszczanicy odjeżdża o godz. 14:25

 

Poniżej prezentujemy aktualny rozkład jazdy na linii Sucha Beskidzka – Bielsko-Biała. Busy kursują w dni robocze od poniedziałku do piątku.

ODJAZDY BUSÓW Z SUCHEJ BESKIDZKIEJ:

DO BIELSKA-BIAŁEJ: 5:17, 8:00, 9:10, 12:00, 14:05

DO ŻYWCA: 6:33, 12:48, 16:10

 

ODJAZDY BUSÓW Z LASU:

DO BIELSKA-BIAŁEJ: 5:34, 8:17, 9:27, 12:17, 14:22

DO ŻYWCA: 4:53, 6:53, 10:25, 13:05, 16:19, 19:05

DO SUCHEJ BESK.: 7:06, 8:38, 11:48, 12:34, 13:08, 15:00, 15:36, 17:03, 17:33, 20:16

 

ODJAZDY BUSÓW ZE ŚLEMIENIA:

DO BIELSKA-BIAŁEJ: 5:42, 8:25, 9:35, 12:25, 14:30

DO ŻYWCA: 4:59, 6:01, 7:02, 7:05, 8:00, 10:31, 13:13, 14:54, 16:01, 16:27, 17:57, 19:11

DO SUCHEJ BESK.: 7:00, 8:32, 11:42, 12:28, 13:02, 14:52, 15:30, 16:57, 17:27, 20:07

DO LASU: 10:22, 18:57

DO KOCONIA III: 12:28, 14:43

 

ODJAZDY BUSÓW Z GILOWIC:

DO BIELSKA-BIAŁEJ: 5:50, 8:34, 9:44, 12:34, 14:34

DO ŻYWCA: 5:06, 6:07, 7:09, 7:11, 8:07, 10:38, 13:19, 15:02, 16:08, 16:32, 18:05, 19:19

DO SUCHEJ BESK.: 6:53, 8:25, 11:35, 12:21, 12:55, 14:47, 15:23, 16:50, 17:20, 20:00

DO LASU: 10:14, 12:20 (przez Kocoń III), 18:49

DO ŚLEMIENIA: 5:44, 7:54, 13:49, 14:34 (przez Kocoń III), 15:44, 17:49

 

ODJAZDY BUSÓW Z ŻYWCA (POGOTOWIE):

DO BIELSKA-BIAŁEJ: 6:05, 8:48, 9:58, 12:48, 14:53

DO SUCHEJ BESK.: 6:40, 8:12, 11:22, 12:07, 12:42, 14:35, 15:09, 16:37, 17:07, 19:52

DO LASU: 10:00, 12:07 (przez Kocoń III), 18:35

DO ŚLEMIENIA: 5:30, 14:20 (przez Kocoń III), 15:30, 17:30

 

ODJAZDY BUSÓW Z ŻYWCA (DWORZEC AUTOBUSOWY):

DO BIELSKA-BIAŁEJ: 6:12, 8:55, 10:05, 12:55, 15:00

DO SUCHEJ BESK.: 6:33, 8:05, 11:15, 12:00, 12:35, 14:27, 16:30, 17:00, 19:45

DO LASU: 9:55, 12:00 (przez Kocoń III), 18:30

DO ŚLEMIENIA: 5:25, 15:25, 17:30

 

ODJAZDY BUSÓW Z BIELSKA-BIAŁEJ:

DO SUCHEJ BESK.: 7:20, 10:25, 11:55, 14:10, 16:10

KOMENTARZE