Infrastruktura przystankowa

Przewoźnicy nie chcą korzystać z terenu dworca autobusowego w Suchej Beskidzkiej

Początkiem maja br. redakcja naszego portalu po raz kolejny zwróciła się do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka o przedstawienie stanowiska w sprawie dworca autobusowego w Suchej Beskidzkiej. Poprzednie takie pismo otrzymaliśmy w maju i lipcu ubiegłego roku, o czym pisaliśmy w artykule pt. “Burmistrz Suchej Beskidzkiej chce reaktywacji dworca autobusowego“. Mimo dalszych chęci Burmistrza dotyczących reaktywacji miejsca, niewiele się zmieniło.

W przesłanym przez nas piśmie zwróciliśmy uwagę na panujący chaos komunikacyjny na terenie miasta, uwzględniając przede wszystkich częste nieprzestrzeganie rozkładu jazdy przez przewoźników, w tym celowe opóźnianie lub przyspieszanie kursów czy odjazdy busów z różnych części miasta. Brak kontroli ze strony lokalnych władz sprzyja tego typu działaniom przewoźników. Poruszyliśmy kwestię zlikwidowanej w kwietniu ub. r. wiaty przystankowej na przystanku ul. Mickiewicza (PKS), przez co pasażerowie są narażeni na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Nie pominęliśmy także kwestii zamkniętego budynku dworca oraz jego niezbyt estetycznego otoczenia.

 

Postępowanie reprywatyzacyjne uniemożliwia modernizację terenu dworca

Jak dowiadujemy się z otrzymanego pisma, nadal toczy się postępowanie reprywatyzacyjne i procesy o zwrot nieruchomości, z powództwa spadkobierców przedwojennych właścicieli, na których terenie znajduje się obecnie dworzec autobusowy, co wstrzymuje modernizacje obiektu. Mimo obecnego stanu miejsca, na spotkaniach organizowanych z właścicielami firm przewozowych, Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego oraz Komendantem Powiatowym Policji, Burmistrz proponował firmom przewozowym przeniesienie swoich kursów na teren dworca. Niestety “propozycja nie została przyjęta przez przewoźników, którzy odmówili współpracy i w dalszym ciągu omijają dworzec autobusowy” – informuje Stanisław Lichosyt, Burmistrz Suchej Beskidzkiej.

 

Rada Powiatu Suskiego przeciwko współpracy dot. kontroli przewoźników

W 2014 roku Rada Miasta Sucha Beskidzka podjęła uchwałę proponującą przejęcie obowiązków kontroli przewoźników od Starostwa Powiatowego na rzecz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Suchej Beskidzkiej. Niestety pomysłu nie poparła wówczas Rada Powiatu Suskiego, która wykazała się bierną postawą i sprzeciwem tego pomysłu.

Burmistrz przypomina, że obowiązkiem organu wydającego licencję (Starostwa Powiatowego dla połączeń realizowanych na terenie powiatu suskiego lub Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dla połączeń wykraczających poza granice powiatu) jest kontrola każdego przewoźnika (przynajmniej raz w ciągu 5 lat) pod kątem poprawności realizacji przewozów zgodnie z wydanym rozkładem jazdy.

 

Przystanki w mieście nie dla miasta

Jedną z prób uporządkowania chaosu komunikacyjnego na terenie Suchej Beskidzkiej było wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z prośbą o przekazanie na rzecz Gminy Sucha Beskidzkiej przystanków zlokalizowanych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 946 (odcinek od ul. Piłsudskiego do granicy miasta ze Stryszawą) celem realizacji zadań określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Niestety ta instytucja również wykazała się biernym postępowaniem i nie podjęta tematu przekazania przystanków miastu.

 

Co dalej z dworcem?

Obecnie z terenu dworca autobusowego w Suchej Beskidzkiej realizowanych jest 15 odjazdów dziennie. Tymczasem na obszarze całego miasta realizowanych jest ok. 420 kursów w dni robocze, ok. 210 w soboty oraz ok. 175 w niedziele. Burmistrz nie wyklucza podjęcia tematu współpracy z zainteresowanymi inwestorami. Niestety przez toczące się postępowania, dzierżawa terenu może być jedynie krótkoterminowa, co – jak przewiduje Burmistrz Miasta – może odstraszać potencjalnych zainteresowanych.

 

1 Comment

KOMENTARZE